Historie

Ontstaan van De Ronde Tafel

Op 14 maart 1927 werd in Norwich (Engeland) de eerste Round Table opgericht door Louis Marchesi. Deze Round Table was bedoeld als een organisatie van jonge mannen afkomstig uit alle beroepen. Marchesi, die zelf als lid van een service club zonder leeftijdsgrens de nadelen zag van een te hoog leeftijdsgemiddelde, was van mening dat een leeftijdsgrens noodzakelijk was. Daardoor wordt bevorderd dat de leden zich vrijer voelen dan in aanwezigheid van oudere, meer ervaren mannen. Voorts zou het clubleven worden gestimuleerd, doordat steeds weer nieuwe jonge leden de plaatsen bezetten van hen die door het overschrijden van de leeftijdsgrens niet meer lid kunnen blijven. Louis Marchesi stelde de leeftijdsgrens van de Ronde Tafel vast op 20 tot 40 jaar.

De vriendschapsbanden, door het Tafelleven gegroeid, moesten de leden de inzichten van anderen leren en door de idealen van de Tafel moest ieder lid begrip voor het standpunt van de anderen worden bijgebracht. De Tafel diende de persoonlijke belangstelling voor andere vakken en beroepen, liefhebberijen en belevenissen op te wekken en levendig te houden en van ieder lid aandacht te vragen voor de betrekkingen van de (inter)nationale samenleving. Een doelstelling die nog steeds levendig is!

Kenmerkend voor de Tafel is haar centrale gedachte Adopt, Adapt, and Improve die is ontleend aan een rede van de toenmalige Prins van Wales. Deze riep jonge mannen op om de methoden die altijd goed gewerkt hebben over te nemen
(Adopt), ze zonodig aan te passen aan de veranderende eisen van de tijd (Adapt) en waar mogelijk te verbeteren (Improve). Nederland kreeg in 1946 zijn eerste Tafelronde, opgericht in Utrecht door Henk Bruna. Het aantal Tafels is sinds die tijd gestaag gegroeid tot inmiddels meer dan 190 lokale Tafelronden met in totaal zo’n drieduizend leden in Nederland. In volgorde van oprichting is aan alle Tafelrondes een opvolgend nummer toegekend. Onze Tafel in Steenwijk heeft nummer 93 en is op 27 maart 1965 opgericht.

Goed georganiseerd

De Nederlandsche Tafelronde is een goed georganiseerde vereniging met lokale- en districtsbesturen en een landelijk hoofdbestuur. Regionaal zijn de Tafels in districten georganiseerd. De voorzitters van deze districten vormen, samen met het hoofdbestuur, de Nationale Tafelraad. Elke lokale Tafel kiest jaarlijks een eigen voorzitter, penningmeester en secretaris. Een dergelijke bestuurssamenstelling hebben ook de districten.

Een van de belangrijkste taken van het districtsbestuur is het onderhouden van de contacten tussen het landelijk bestuur en de plaatselijke Tafel.
Zowel de districtsbesturen als het hoofdbestuur houden bijeenkomsten voor leden. De districtbijeenkomsten worden veelal gekoppeld aan een interessante lezing of excursie. De Halfjaarlijkse en de Jaarlijkse landelijke vergaderingen worden door het hoofdbestuur geïnitieerd. Een plaatselijke Tafel draagt dan zorg voor de organisatie. Voor zowel de Tafelaars als hun partners wordt tegelijkertijd ook een ontspannend programma opgezet, om zo het nationale en internationale contact tussen de Tafelaars te bevorderen.