Organisatie

Oprichting

De Tafelronde Steenwijk is 27 maart 1965 opgericht. Daarmee was het de 93ste tafelronde binnen de Nederlandse Tafelronde. De Nederlandse Tafelronde is opgericht op 7 juni 1946 in Utrecht en telt inmiddels circa 200 actieve Tafelrondes met totaal circa 2900 leden.

In Engeland is op 14 maart 1927 de eerste Round Table gesticht.

Bestuur

Elke lokale Tafel kiest jaarlijks een eigen voorzitter, penningmeester en secretaris. Een dergelijke samenstelling hebben ook de districten. Een van de belangrijkste taken van het districtsbestuur is het onderhouden van de contacten tussen het landelijk bestuur en de lokale Tafels.

Tafelronde 93 Steenwijk

De Tafelronde (of Ronde Tafel) Steenwijk bestaat momenteel uit 17 leden (of tafelaars) tussen 27 en 40 jaar. Vriendschap en een informele sfeer zijn kenmerken van onze Tafel.

40+

Als je als tafelaar 40 jaar wordt, eindigt je actieve lidmaatschap. Als zogenaamde 40+ blijf je verbonden aan “jouw” tafel en wordt je in de gelegenheid gesteld om eenmaal per maand een tafelavond bij te wonen. Tevens worden alle 40+ voor jaarlijks terugkerende (feestelijke) gelegenheden en activiteiten (georganiseerd door de tafelaars) uitgenodigd. Daarnaast ontmoeten oud-leden elkaar regelmatig in Steenwijk.

Nieuwe leden

Doordat leden die 40 jaar zijn geworden de Tafel moeten verlaten, wordt een permanente vernieuwing van het ledenbestand bewerkstelligd. Ruimte voor verzadiging en vergrijzing is er niet. Leden van de Tafel kunnen kandidaat-leden voordragen. Dit initiatief ligt bij alle leden van de Tafel. Je kunt je dus zelf niet aanmelden, je moet worden gevraagd. Lidmaatschap is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De Tafelronde heeft haar Statuten, een Huishoudelijk Reglement, specifieke Tafelafspraken en ongeschreven regels.

Nederlandse Tafelronde

De Nederlandse Tafelronde is een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. Het is een serviceclub voor mannen tussen circa 25 en maximaal 40 jaar. Naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing is het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk. De Tafelronde is goed georganiseerd met lokale- en districtsbesturen en een landelijk hoofdbestuur, de Nationale Tafelraad.