Welkom

Bijentuin Steenwijk

Tafelronde 93 Steenwijk realiseert een Bijentuin aan de rand van Steenwijk. De eerste werkzaamheden zijn op 4 mei 2019 gestart!

Doe mee en wordt Vriend van de Bijentuin!
Wilt u als Vriend van de Bijentuin uw steentje bijdragen aan de Bijentuin Steenwijk? Wij kunnen uw hulp gebruiken op het gebied van beheer en onderhoud. Wilt u meedoen? Wij horen dan graag van u via: bestuur@roundtable93.nl. Alvast bedankt voor uw reactie!

Waarom de Bijentuin Steenwijk?
Bijen spelen een belangrijke rol in de natuur, omdat zij aan de basis staan van een gezond ecosysteem. Al jaren neemt de populatie van bijen wereldwijd af met een grote impact op mens en natuur. Ook voor de gemeente Steenwijkerland is dit een probleem. Binnen de gemeente is veel natuurschoon te vinden, waaronder Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het is belangrijk bewustwording voor dit probleem te creëren. De Bijentuin die Tafelronde 93 Steenwijk wil inrichten moet een bijdrage leveren aan deze bewustwording en een gezonde leefomgeving voor de bij.

Aankoop grond
Om de Bijentuin te kunnen realiseren is door Tafelronde 93 Steenwijk in februari 2019 grond aangekocht. De locatie is te voet of met de fiets goed en veilig te bereiken voor bezoekers. Het betreft een perceel van circa 1.700 m2 net aan de rand van Steenwijk in het kenmerkende gebied ‘de Steenwijker Kamp’. In dit gebied wordt al eeuwenlang ‘geboerd’. Naast akkerbouw werd de Steenwijker Kamp ook gebruikt voor de veehouderij.
Ooit was de Steenwijker Kamp het strijdtoneel tijdens het Beleg van Steenwijk. Nu zal de Steenwijker Kamp een belangrijke rol gaan spelen in de strijd voor het behoud van de biodiversiteit in de gemeente Steenwijkerland.

Welkom bij Tafelronde 93 Steenwijk:

Tafelronde 93 werd inmiddels ruim 50 jaar geleden, in 1965, opgericht.

Het huidige bestuur wordt momenteel gevormd door:

  • Hans Bisperink (voorzitter)
  • Niclas Pengel (secretaris)
  • Ronnie de Graaf (penningmeester)

Doelstelling

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging stelt zich ten doel :

  1. Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en het stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;
  2. Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;
  3. Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;
  4. Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.