Welkom

Rouwadvertentie Jan Nijland v3 (krant)64x60mm

Welkom bij Tafelronde 93 Steenwijk:

Tafelronde 93 werd inmiddels ruim 50 jaar geleden, in 1965, opgericht.

Het huidige bestuur wordt momenteel gevormd door:

  • Sjoerd IJzerman (voorzitters)
  • Roel van Hoorn (secretaris)
  • Roelof Falkena (penningmeester)

Doelstelling

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging stelt zich ten doel :

  1. Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en het stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;
  2. Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;
  3. Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;
  4. Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.